escort diyarbakır diyarbakir escort diyarbakır escort mersin escort mardin escort escort erzurum erzurum escort elazig escort Türk Porno reklamsız porno reklamsız porno Konulu porno porno seyret isparta escort ucak bileti evden eve nakliyat tunceli escort diyarbakır escort diyarbakır escort
mersin escort bayan
Menu PL

Przedmowa

PROGRAM KONFERENCJI

 

KOMUNIKAT

 

Diagnostyka techniczna zajmująca się oceną stanu technicznego maszyn, staje się narzędziem transformacji gospodarki i ochrony środowiska, jest też podstawowym narzędziem kształtowania jakości przemysłowych procesów realizacyjnych, szczególnie systemów działaniowych.

Diagnostyka techniczna umożliwia ocenę stanu aktualnego oraz predykcję tego stanu dla potrzeb oceny zdatności zadaniowej badanego obiektu. Rozwiązuje się tu trudne zagadnienie odwrotne określenia stanu technicznego obiektu na podstawie dostępnych modeli energetycznych, symptomowych lub holistycznych, każdorazowo jednak na podstawie pozyskiwanych symptomów stanu.

Diagnostyka techniczna pozwalająca dokładnie określić stan techniczny obiektów stwarza szansę osiągnięcia znacznych oszczędności materiałowych i finansowych, zwolnienia na inne cele części zdolności obsługowych warsztatów i zakładów naprawczych. Docelowo, umożliwia także opracowywanie nowych strategii eksploatacji maszyn, prowadzenie wysoce ekonomicznych technologii napraw i racjonalnej gospodarki częściami zamiennymi.

Tak rozumiana diagnostyka techniczna przy powszechnym stosowaniu umożliwia:

- obiektywizację oceny stanu technicznego badanych obiektów;

- ustalanie terminów i zakresu czynności obsługiwań technicznych i napraw;

- eliminowanie z eksploatacji sprzętu niezdatnego, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności ekonomicznej eksploatacji;

- sterowanie oddziaływaniami techniki na produkcję i środowisko.

Tym zagadnieniom w większości winny być poświęcone nadsyłane referaty, które zostaną opublikowane w materiałach MATEC Web of Conferences (WoS) i wygłoszone podczas obrad tej konferencji.

Materiały tej konferencji będą zbiorem recenzowanych publikacji zgłoszonych na XVIII Międzynarodową Konferencję Naukową od lat nazywanej „Diagnostyka Maszyn i Pojazdów”.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w 1979 roku w Tucznie z inicjatywy członków Zespołu Diagnostyki przy SPE KBM PAN i pracowników Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile. Od tego czasu, co dwa lata, konferencja ta była przemiennie organizowana przez ośrodki w Pile i Kielcach. Po likwidacji WOSS w Pile decyzją Prezydium Zespołu Diagnostyki organizację konferencji od 1994 roku powierzono Katedrze Maszyn Roboczych i Pojazdów (obecnie: Zakład Inżynierii Pojazdów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy). Kolejne przekształcenia strukturalne w nauce i przeobrażenia gospodarcze w kraju początkują nowy okres pełny trudnych wyzwań dla jej organizatorów.

Zintegrowane środowisko diagnostyczne, reprezentowane na tej Konferencji, liczy już setki ludzi, znanych lub jakże często bezimiennych, głęboko oddanych diagnostyce. Notowane często ich sukcesy naukowe i wdrożeniowe z tego obszaru działalności są zawsze poprzedzone żmudną, wytężoną i wyczerpującą pracą. Praca ta, jakże często prowadzona jest w osamotnieniu, w oderwaniu od spraw życia codziennego, wykonywana najczęściej w nocy. Jakże często dokonania tej mozolnej pracy sprawiają satysfakcję twórcom jedynie podczas wystąpień w ramach spotkań naukowych, czy też po opublikowaniu swoich osiągnięć w znaczących naukowych czasopismach krajowych lub zagranicznych. Wydaje się, piszącemu te słowa, że satysfakcji tej jest ciągle za mało, dużo za mało i jak wszystko w życiu - przychodzi to zbyt późno.

Prezentowane prace w materiałach tych konferencji zawierają wiele cennego, praktycznego materiału, będącego wynikiem wieloletnich badań diagnostycznych prowadzonych w różnych ośrodkach na rzeczywistych obiektach technicznych.

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele nauki i praktyki przemysłowej z kraju i z zagranicy, zajmujący się diagnostyką techniczną. Stanowią oni ukształtowanie już forum diagnostyczne dostawców i użytkowników teorii diagnostyki i technologii diagnozowania. Lata tradycji zintegrowanego środowiska tej konferencji i wiążących się z nią dokonań naukowych i wdrożeniowych stanowią o sile realizowanych spotkań i potrzebie ich kontynuacji.

Obrady tej konferencji zawsze tworzą korzystny klimat do prezentacji osiągnięć, dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń, w okresie takich zmian systemowych w kraju, które wydają się być sprzyjające rozwojowi diagnostyki technicznej.

Nic, co dobre nie rodzi się od razu, musi być poprawiane i przemyślane po wiele razy, co stało się udziałem organizatorów tej cyklicznej konferencji.

 

Prof. Bogdan Żółtowski

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

w BYDGOSZCZY